Splošni pogoji poslovanja z obvestilom o zasebnosti

Splošno

Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta www.plesem-zase.si, ki ga upravlja Športno plesno društvo Plešem zase, Ljubljanska c. 38b, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju Društvo).

Splošni pogoji poslovanja z obvestilom o zasebnosti Društva veljajo za vse redne termine, delavnice, tečaje, izobraževanja in druge dogodke ter vsakršni kontakt, ki se izvede preko spletne strani. Splošni pogoji veljajo za vse storitve Društva, razen, če je v okviru prijave na posamezen dogodek, termin s strani organizatorja določeno drugače.


Varovanje osebnih podatkov

Lastnik (zbiratelj podatkov) spletnega mesta www.plesem-zase.si upravlja Društvo Plešem zase, Ljubljanska c. 38b, 1360 Vrhnika.. Za vse informacije v zvezi z varovanjem osebnih podatkov se lahko obrnete na info@plesem-zase.si.

Društvo se zavezuje, da bo ščitilo zasebnost uporabnikov spletne strani.


Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni.

Zbiramo naslednje osebne podatke:

Obisk spletne strani

Pri obisku spletne strani www.plesem-zase.si na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na spletni strani Plešem zase. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani, optimizacijo.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

 

Prijava na dogodke

Prijavo na tečaje, izobraževanja in objavljene dogodke izvedete z izpolnitvijo prijavnice v elektronski obliki preko e-pošte info@plesem-zase si, preko obrazca v papirnati obliki ali na spletnem mestu www.plesem-zase.si, če je takšna prijava predvidena. Navodila za plačilo in drugi pogoji izobraževanja so del posebnih navodil oziroma del prijavnice.

V prijavnici navedete ime, elektronski naslov ter dogodek, na katerega se prijavljate ter opcijsko tudi sporočilo, ki nam ga želite posredovati.

Podatke uporabimo zgolj za izvedbo storitve, za zagotavljanje in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti podjetja do kupcev ter zakonskih zahtev (izdaja računov, obračun in plačilo davkov) ter informiranje pomembnih informacij o izbranem dogodku.

 

Hramba vaših podatkov

Društvo bo vaše osebne podatke hranilo tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov za katere so bili podatki zbrani. Podatke, ki jih Društvo obdeluje zaradi izvedbe plačljive storitve, hrani skladno z zakonskimi zahtevami 10 let.

Osebne podatke, ki jih Društvo hrani na podlagi vaše privolitve pa hranimo do preklica.

Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.

 

Dostop do vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z Društvom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. Pogodbeni sodelovalci Društva so:

  • Računovodski servis: Hobofin d.o.o., Celovška 106, 1000 Ljubljana

Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani izven EU.

 

Sprememba osebnih podatkov oziroma vaše pravice

Kadarkoli lahko spremenite svoje osebne podatke. To storite tako, da posredujete svoj predlog spremembe na naslov info@plesem-zase.si. Pravico pa imate tudi do odjave ali izbrisa podatkov. V primeru odjave bomo zbrisali vaše podatke, v kolikor pa boste želeli izbris, pa bomo ohranili le podatke, ki jih potrebujemo skladno z Zakonu o davku na dodano vrednost.

Društvo se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bo uporabilo zgolj za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.

Osebnih in kontaktnih podatkov ne bo uporabljalao v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja ne bo uporabljali v druge namene. Storjeno bo vse, da se vaši osebni podatki zaščitijo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.  V primeru spora imate pravico vložiti ugovor na info@plesem-zase.si ter pritožbo pri informacijskemu pooblaščencu

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na info@plesem-zase.si.

 

Datum zadnje posodobitve: 24.5.2018

 

Splošni pogoji za udeležbo na dogodkih Društva Plešem zase

Društvo za izvajanje storitev zaračunava cene po uradnem ceniku, objavljenem na spletni strani www.plesem-zase.si. Vsa plačila na izbrane dogodke potekajo v elektronski obliki z nakazili na poslovni račun društva. Plačilo mora biti izvedeno v roku, ki je naveden na prejetem računu.


Način plačila

Kotizacijo posamezne storitve poravnajte na poslovni račun Društva št. SI56 6100 0001 5524 809 odprt pri Delavska hranilnica d.d. . V okno za sklic napišite številko izstavljenega računa.


Odjava udeležbe

Odjava ali preklic udeležbe sta možna zgolj v izjemnih primerih. Povračilo vplačanega zneska je možno le ob predložitvi zdravniškega opravičila ali drugega dokumenta, ki neizpodbitno dokazuje nesposobnost udeležbe na izbranem dogodku, pri čemer si pridržujemo pravico do lastne presoje o upravičenosti. V primeru, da se storitve, na katero ste se prijavili in jo plačali, ne boste mogli udeležiti, se lahko namesto vas udeleži storitve nekdo drug, vendar je to potrebno javiti pred pričetkom izvajanja dogodka.

V primeru neizpodbitnega dokazila o nesposobnosti udeležbe na izbranem dogodku, vam ob odjavi na info@plesem-zase.si vrnemo plačan znesek oz. izdamo dobropis za izdan račun.  V primeru kasnejše odjave pa neudeležbe ne sprejemamo kot odstopa od naročila in terjamo celotno ceno storitve.


Odpoved prijave / dogodka

V primeru nezadostnega števila prijav si Društvo pridržuje pravico do odpovedi. V tem primeru se vse plačane kotizacije vrnejo prijaviteljem.

Društvo si pridržuje pravico, da prijavo na storitve zavrne brez obrazložitve. V primeru, da je prijavitelj že plačal, mu Društvo povrne plačano kotizacijo.

Sezonske karte

Ob uvedbi sezonske karte, se na dogodke lahko prijavite za celotno razpisano obdobje (od meseca septembra do meseca junija). Sezonska karta nudi možnost nižje kotizacije, v obročnem plačevanju. Prijavitelj z Društvom sklene in podpiše Pogodbeni dogovor, s katero se prvi zaveže k obiskovanju, drugi pa k izvajanju izbranega dogodka celotno sezono. Prijavitelj prejema mesečne račune na elektronski naslov in izvede plačilo na poslovni račun društva v predpisanem časovnem roku.

Odstop od pogodbenega dogovora je možen le v izrednih primerih, ob predložitvi zdravniškega opravičila ali drugega dokumenta, ki neizpodbitno dokazuje nesposobnost udeležbe na izbranem dogodku, pri čemer si pridržujemo pravico do lastne presoje o upravičenosti. Z odpovedjo pogodbe se preneha nadaljnje plačevanje obrokov, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca od dne prejema odpovedi. Prenos sezonske karte na drugo osebo ni možen.

V primeru, da se zaradi neizpodbitno opravičljivih razlogov izbrani dogodek preneha izvajati, se organizator Društvo zavezuje k rešitvi nastale problematike (iskanje drugega učitelja, termina ali lokacije). V primeru, da prijavitelj s ponujeno alternativo ni zadovoljen, lahko od pogodbenega dogovora odstopi z obvestilom na info@plesem-zase.si, kar nemudoma stopi v veljavo.

 

Datum zadnje posodobitve: 10.9.2018